ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

Δήμος Δυτικής Μάνης με έδρα την Καρδαμύλη αποτελούμενος από τους δήμους α. Άβιας και β. Λεύκτρου, οι οποίοι καταργούνται. Ο Δήμος Δυτικής Μάνης χαρακτηρίζεται ως Ορεινός.

No Listings were found matching your selection.