ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Δήμος Καλαμάτας με έδρα την Καλαμάτα αποτελούμενος από τους δήμους α. Άριος β. Αρφαρών γ. θούριας και δ. Καλαμάτας, οι οποίοι καταργούνται.

No Listings were found matching your selection.